Fakulteti i Shkencave Natyrore
«DEPARTAMENTI I BIOLOGJISË Godina B»

Përgjegjës i departamentit

PROF. Mirela Lika <<CV>>, E-mail: mirela.lika@fshn.edu.al