Fakulteti i Shkencave Natyrore
«DEPARTAMENTI I BIOLOGJISË Godina B»

Përgjegjës i departamentit

PROF. TEFTA REXHA <<CV>>, E-mail: tefta.rexha@fshn.edu.al